PodziałTłumienieDyspersjaMetody pomiaroweZastosowanieArtykułyBibliografiaKontakt

 

 

..:: Definicja dyspersji ::..

Definicja: Dyspersja to dowolne zjawisko, w którym prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej zależy od jej częstotliwości.

W telekomunikacjiterminu dyspersjaużywa się opisując procesy, w których sygnał niesiony przez falę elektromagnetyczną rozchodzącą się w ośrodku ulega degradacji. Degradacja ta występuje, ponieważ różne składowe fali (różniące się częstotliwościami lub wektorami falowymi) rozchodzą się z różnymi szybkościami.

W komunikacji światłowodowejtermin dyspersjaodnosi się do kilku, ściśle zdefiniowanych parametrów włókna: dyspersji modowej, materiałowej, własnej i polaryzacyjnej.

Rodzaje (mechanizmy) dyspersji

Pole tekstowe: Dyspersja światłowodu (dyspersja chromatyczna, dysp. wewnątrzmodowa, dysp. prędkości grupowej)

1. Modowa

2.Materiałowa

3.Własna(światłowodowa)

4.Polaryzacyjna (PMD)

 

Dyspersja w światłowodach -ilustracja (poszerzenie impulsu):

 

Poszerzenie impulsu w światłowodzie skokowym:

 

 

 

Poszerzenie impulsu w światłowodzie skokowym:

 

 

Oszacowanie szybkości transmisji światłowodu:

Dyspersja światłowodu gradientowego:

 

 

 

Prędkość grupowa i prędkość falowa:

Grupowy współczynnik załamania:

 

 


-1-     -2-

 
    

   Design by Marcin Kujawski 

   Copyright © 2007. All rights reserved ®.