PodziałTłumienieDyspersjaMetody pomiaroweZastosowanieArtykułyBibliografiaKontakt

 

 

..:: Bibliografia ::..

Źródła:

1) Torbus S. A.: "Pomiary parametrów transmisyjnych w sieciach optotelekomunikacyjnych".  Praca magisterska pod kieruniek prof. UTP dra hab. inz. Marka Ratuszka, ATR WTiE, Bydgoszcz 2006

2) Smoleński L., Zientalski M.: Rozwój mediów i systemów transmisyjnych.  Przegląd telekomunikacyjny, Zeszyt 1, str. 12÷16, 2003

3) Perlicki K.: Pomiary w optycznych systemach telekomunikacyjnych. WKŁ, Warszawa 2002

4) Siuzdak J.: Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej. WKŁ, Warszawa 1999

5) Zalewski J.: Telekomunikacja światłowodowa – materiały szkoleniowe dla uczestników kursów organizowanych przez WTiE ATR Bydgoszcz.
ATR, Bydgoszcz 1997

6) ZN – 96/Telekomunikacja Polska S.A. – 002

7) Najafi S. I.: Introduction to Glass Integrated Optics. The Artech House Optoelectronics Library,  Boston – London 1992

8) Drabik Z.: Ogólne wiadomości o światłowodach. TP S.A.OTO, Lublin

9) Zalecenie ITU – T G.652: Characteristics of a single – mode optical fibre and cable. 03/2003

10) Zalecenie ITU – T G.653: Characteristics of a dispersion – shifted single – mode optical fibre and cable. 12/2003

11) Zalecenie ITU – T G.654: Characteristics of a cut – off shifted single – mode optical fibre cable. 12/2003

12) Zalecenie ITU – T G.655: Characteristics of a non – zero dispersion – shifted single mode optical fibre and cable. 03/2003 12)   Zalecenie ITU – T G.656: Characteristics of a fibre and cable with non – zero dispersion for wideband optical transport. 06/2004

13) Perlicki K.: Zastosowanie światłowodów kompensujących dyspersję
w systemach typu DST. KST’1999 – BYDGOSZCZ

14) http://www.chip.pl/archiwum/article_9778.html

15) Smoliński A.: Optoelektronika światłowodowa. WKŁ, Warszawa 1985

16) Patela S.: Światłowody część I i część II. Prezentacje z wykładów PWr, Wrocław 2002

17) Drabik Z.: Pomiary włókien światłowodowych. TP S.A. OTO, Lublin

18) Ratuszek M.: Analiza pomiarów reflektometrycznych sieci światłowodowych dla poszerzonego zakresu długości fal pomiarowych λ = 1310, 1410, 1450, 1550, 1625 nm. KST’2002 – BYDGOSZCZ

19) Ratuszek M.: Ocena tłumienia spawów światłowodów jednomodowych różnych typów na podstawie jednokierunkowych pomiarów reflektometrycznych. KST’2003 – BYDGOSZCZ

20) Ratuszek M.: Charakteryzacja parametrów istniejących w Polsce sieci światłowodowych optymalizowanych dla systemów DWDM. KST’2004 – BYDGOSZCZ

21) Ratuszek M., Majewski J., Zakrzewski Z., Kądziela J., Tomczak D.: Pomiar dyspersji chromatycznej tras światłowodowych. KST’2001 – BYDGOSZCZ

22) Ratuszek M.: Światłowody przystosowane do WDM i ich rozwój. KST’2000 – BYDGOSZCZ

23) Ratuszek M., Zakrzewski Z., Majewski J., Wronikowski M.: Wpływ dyspersji polaryzacyjnej na parametry transmisyjne światłowodów. KST’2001 – BYDGOSZCZ

24) Polińska A., Rybak M.: Diagnostyka uszkodzeń w telekomunikacyjnych liniach światłowodowych. XXXVI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Ustronie 2004

25) Drabik Z.: Pomiary dyspersji chromatycznej – koncepcja wtórnych wzorców   dyspersji. TP S.A. OTO, Lublin

26) Romaniuk S.: Miernictwo światłowodowe. KSO’2001 ZAKOPANE

27) Haykin S.: Systemy telekomunikacyjne T1 i T2. WKŁ, Warszawa 2004

28) Szabatin J.: Podstawy teorii sygnałów. WKŁ, Warszawa 2003

29) http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/optyka3_pliki/wyklad4.doc

30) Dylewicz R., Stopa J., Frodyma R., Patela S.: Problem wiarygodności pomiarów reflektometrycznych tras i sieci światłowodowych. KST’2003 – BYDGOSZCZ 


 

 
    

   Design by Marcin Kujawski 

   Copyright © 2007. All rights reserved ®.